Home

Kandidaat CEO

Op 22 februari jongstleden heeft de huidige CEO van ING zijn opvolger bekend gemaakt. De voordracht moet nog op de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden bekrachtigd. Als alles naar verwachting verloopt, zal onze nieuwe CEO in oktober van dit jaar met zijn nieuwe functie beginnen.

PRaY@ING, Ora et Labora en Faith@Work bidden, dat de nieuwe CEO wijsheid en een duidelijke visie mag ontvangen om alles wat op zijn pad komt op een juiste wijze te behandelen. Moge de Here hem vullen met Zijn kracht en Zijn genade op hem doen neerdalen. Moge het ons prachtige bedrijf en haar werknemers voorspoedig gaan onder de leiding van onze nieuwe CEO.